WordPress

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) / BLOG

WordPress és la eina més intuitiva per crear webs i blogs

WordPress es el Gestor de Continguts (CMS) més popular del món. Fem servir WordPress per desenvolupar webs corporatives.

wordpress.com

Gestió fàcil dels continguts


WordPress permet crear un ampli ventall d’aplicacions web, des de blogs personals fins a webs corporatius o canals de comunicació on-line. Destaca per la seva accessibilitat, gran rendiment i facilitat d’ús.

Amb WordPress és fàcil crear i mantenir els continguts de la teva web sense necessitat de tenir coneixements de programació. Permet publicar pràcticament qualsevol tipus de format de contingut; video, podcast, mapes, etc.

Dissenys de qualitat


WordPress permet crear dissenys personalitzats de gran qualitat, sense necessitat de tenir coneixements de programació.

Amb l’editor de blocs de WordPress és fàcil i intuïtiu recolocar elements, gestionar les fonts tipogràfiques o adaptar els esquemes de colors.

Optimització per SEO


WordPress inclou eines SEO per ajudar a millorar la indexació de la web en els motors de cerca i generar més tràfic.

Disseny responsive


Els dissenys construïts amb WordPress estan optimitzats per als dispositius mòbils.